Nieuws

Startbijeenkomsten thematische calls programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Samenvatting
  • Onderwerp
    SIA calls
In januari publiceert Regieorgaan SIA nieuwe thematische calls rondom het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Dit onderzoeksprogramma richt zich op maatschappelijk relevant onderzoek binnen het groene domein. De onderzoeksprojecten die hieruit voortkomen vinden een plek binnen het Centre of Expertise Groen.

Het thematisch onderzoek door hogescholen heeft als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. Er zijn vier startbijeenkomsten gehouden per thema:

  • Risicomanagement bij klimaatverandering
  • Verduurzaming dierlijke productieketen
  • Duurzaam bodembeheer en koolostofvastlegging in de bodem
  • Circulair terreinbeheer

Het doel van deze startbijeenkomsten was het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel.nBeleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waren aanwezig om duiding te geven aan het thema.

De uitvoering van de projecten is niet exclusief voorbehouden aan de vier ‘groene hogescholen’ die onderwijs verzorgen in de sector Agro en Food, ook andere hogescholen kunnen meedoen. Regieorgaan SIA financiert het programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.