Symposium

Verdienvermogen voor kringlooplandbouw

Samenvatting
  • Wanneer
  • Locatie
    Den Bosch
  • Organisator
    HAS green academy
Kritische succesfactoren voor verdienvermogen van kringlooplandbouw en de transitie naar kringlooplandbouw versnellen. Daar heeft het project Kennis voor verdienvermogen zich op gefocust. Ga je mee hierover in gesprek?

Het symposium "Verdienvermogen voor kringlooplandbouw" biedt handelingsperspectief voor duurzame boeren en tuinders, en levert inzichten aan alle partners rondom deze boeren om win-win situaties te creëren. Van zakelijke dienstverleners tot overheden, van ketenpartijen tot boerenorganisaties.

Meer over het symposium

"Je kunt niet groen doen als je rood staat"

De transitie naar kringlooplandbouw staat overal hoog op de agenda, maar voor boeren en tuinders blijkt het toch lastig dit in de praktijk te brengen. Hoe komt dit? Momenteel is het voor een agrariër die kringlooplandbouw wil bedrijven moeilijk een verdienmodel te realiseren dat onder aan de streep zwarte cijfers oplevert. Vaak ontbreekt het verdienvermogen. Dan wordt de overstap lastig. Zoals gezegd in het rapport ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’: je kunt niet groen doen als je rood staat.

Samen sta je sterker

Onder andere samenwerking, autonomie en integraal denken staan centraal in de eigenschappen die het voor boeren gemakkelijker maken om verdienvermogen met zwarte cijfers te realiseren als ze kringlooplandbouw bedrijven.

Keten en gebied

Maar het gaat ook verder dan de boer. Het is belangrijk om ketensamenwerkingen voor het verwaarden van duurzaamheidsdiensten te realiseren en zo het verdienvermogen voor boeren te vergroten.

Om kringlooplandbouw realistisch te maken is het van belang om ondersteunende middelen voor boeren, zoals gebiedsoffertes, in het leven te roepen. Dat helpt boeren om een bijdrage te leveren aan het oplossen van gebiedsopgaven.

Rekenen aan verdienvermogen

Tot slot is het van belang om te rekenen aan het verdienvermogen en een realistische inschatting te maken of kwalitatieve ideeën ook werkelijk leiden tot meer verdienvermogen in de jaaropgave.