Nieuws

Toekenning Nationaal Groeifonds mijlpaal voor praktijkonderzoek

Op 14 april viel het besluit over de programma’s van het Nationaal Groeifonds, die voor de 2022 zijn aangevraagd. Het kabinet heeft 28 aanvragen (geheel, deels of onder voorwaarden) goedgekeurd. Groenpact en het Coe Groen participeren in maar liefst 7 van deze projecten. De vier groene hogescholen gaan hiermee de komende jaren vanuit het Centre of Expertise Groen (CoE Groen) een belangrijke bijdrage leveren aan de diverse kennisprogramma´s binnen het Nationaal Groeifonds.

Programmamanager CoE Groen Evelyne van Dongen: “We zijn ontzettend trots om met het praktijkgerichte onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een groener, gezonder en klimaatbestendiger Nederland voor mens, dier en plant. De kennisprogramma’s bieden ons de kans om langdurige onderzoekslijnen uit te zetten op het gebied van high tech equipment in de agrosector, plantenveredeling en biotechnologie, het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen en de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit doen we samen met zo’n dertig betrokken partijen per initiatief.”

Praktijkgericht onderzoek ondersteunt duurzame economische groei

Met de deelname aan het Nationaal Groeifonds zetten de groene hogescholen het praktijkgericht onderzoek in het groene domein duidelijk op de kaart en stimuleren ze onderlinge samenwerking. Bovendien zullen zij de vergaarde kennis integreren in het curriculum van het groene mbo en hbo.

De vier groene hogescholen zijn aangesloten bij de volgende projecten:

  • NextGenHighTech (voorwaardelijke toekenning €450 mln.)
  • CROP-XR (toekenning €21 mln. plus €22 mln. voorwaardelijk)
  • NL2120 (reservering €110 mln.)
  • Werklandschappen van de Toekomst (reservering €26 mln.)
  • Biotech Booster (toekenning €50 mln. plus €196 mln. voorwaardelijk)
  • Opschaling PPS’en in het beroepsonderwijs (voorwaardelijke toekenning €210 mln.)

Groenpact neemt ook nog deel in het project ‘Leven lang Ontwikkelen Katalysator’.

Een aantal van deze projecten hebben een (deels) voorwaardelijke toekenning gekregen. De volledige toekenning volgt na het aanleveren een meer specifieke onderbouwing van inhoud, aanpak en/of impact.

De komende tijd gaan we hard aan de slag om de gevraagde onderbouwing te leveren. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 €20 miljard in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn.