Nieuws

Verwildering in de stad biedt kansen

Bron foto: Rene Notenbomer, Biodiversiteit in de stad (Shutterstock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Maaibeleid
  • Interessant voor
    Groenbeheerders, beleidsmedewerkers
Bekijk de bronnen
Natuur is niet alleen in natuurgebieden te vinden. Ook in steden wordt er steeds meer ruimte gemaakt voor de natuur om te “verwilderen”. Lector Gideon Spanjar sprak bij 1Vandaag over de kansen van verwildering.
In samenwerking met

Gideon Spanjar is lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte bij Aeres Hogeschool in Almere. Hij houdt zich in het SIA project Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling onder andere bezig met het bevorderen van de biodiversiteit in de stad. Het doel van zijn onderzoek is om handvatten voor een versnelde transitie naar biobased en ecologische gebiedsontwikkeling te ontwikkelen. Als expert schoof Gideon aan bij 1Vandaag om een praktische en effectieve aanpak voor het vergroten van biodiversiteit op de kaart te zetten.

Minder Maaien

Één van de dingen die gemeentes steeds meer doen om de biodiversiteit te vergroten is minder maaien."Dat is gewoon echt nodig, omdat het erg slecht is gesteld met de biodiversiteit. Maar als je het gras niet meer maait, zie je dat planten en insecten terugkomen." Stelt Gideon. 1Vandaag sprak hem over het feit dat steeds meer gemeentes ervoor kiezen om minder te maaien.

Impact in beeld

Minder maaien wordt nog vaak gezien als een bezuinigingsmaatregel in plaats van het maken van meerwaarde. Gideon’s lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte werkt aan manieren om die meerwaarde van groenstedelijke ruimte inzichtelijk te maken. Door het in kaart brengen van de positieve impact die biodiverse natuur in de stad maakt, zet het lectoraat in op meer begrip en waardering voor natuur, ook in de stad. Lees meer over het Lectoraat op Groen Kennisnet.