Nieuws

Vier hogescholen starten onderzoek naar versnelling van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Samenvatting
  • Onderwerp
    Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling
Lees meer over het project
Verstedelijking levert een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering, afname van biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan dit tegengaan, maar vindt nog op te kleine schaal plaats om echt impact te hebben. Met praktijkgericht onderzoek kijken hogescholen en het Centre of Expertise Groen naar de mogelijke toepassingen op gebouwniveau, straatniveau en gebiedsniveau.

Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Avans gaan samen met het werkveld onderzoeken hoe de transitie naar natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan worden versneld.

Penvoerder Gideon Spanjar, lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte bij Aeres Hogeschool en senior onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam: “Het belang van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling met het gebruik van biobased bouwmaterialen en het natuurlijk vergroenen van het stedelijk leefgebied, is cruciaal om biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan en de leefbaarheid van stedelijke gebieden te verbeteren.”

Deelnemers natuurinclusieve gebiedsontwikkeling