Menu

Expertisecluster Dier

Het Expertisecluster Dier bouwt voort op het onderzoeksprogramma van CoE Agrodier en deels op dat van CoE Open Teelten. In relatie tot mestverwaarding en de eitwittransitie bouwt het ook voort op het CoE Biobased Economy.