Uitgelicht

Eerste werkconferentie CoE Groen krijgt een vervolg

Samenvatting
  • Onderwerp
    CoE Groen
  • Interessant voor
    Hogescholen
Bekijk de bronnen
Onderzoeksvraagstukken rondom duurzame voedselproductie, biodiversiteit en klimaat horen als vanzelfsprekend bij de vier groene hogescholen. Dat zegt Jan van Iersel, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein, bij de aftrap van het allereerste werkconferentie van CoE Groen. ‘We moeten deze rol op ons nemen en samen met andere kennisinstellingen waarmaken’, benadrukt hij. ‘Het is daarnaast zaak om de zichtbaarheid van onze projecten van begin tot eind te vergroten.’
In samenwerking met

Op donderdag 24 november komen tientallen onderzoekers, docenten, beleidsmakers en strategische samenwerkingspartners uit het werkveld bij elkaar op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. De dag staat in het teken van onderzoeksresultaten delen, samenwerken, in dialoog gaan en concrete vervolgstappen formuleren. Kijk de foto's van de werkconferentie terug. Deze eerste editie krijgt volgend jaar een vervolg.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Werkconferentie Centre of Expertise Groen

Bron: GroenPact 2.0

Elkaar weten te vinden

Volgens Jan-Willem Donkers, Business Developer bij Hogeschool Inholland, is verbinden het sleutelwoord. ‘We hebben elkaar nodig in de maatschappelijke transities waar we voor staan’, vindt hij. ‘Bij elkaar komen zorgt ervoor dat we elkaar beter leren kennen én weten te vinden.’

Het Centre of Expertise Groen faciliteert praktijkgericht onderzoek en is twee jaar onderweg. Gera van Os laat weten dat hogescholen elkaar actief opzoeken bij onderzoek. Zij is lector Duurzaam Bodembeheer en verbonden aan Aeres Hogeschool. Van Os krijgt het podium om het tweejarige project rondom bodembeheer verder toe te lichten. De samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven heeft volgens haar geleid tot nieuwe kennis en inzichten in meetmethoden, databeheer, beslissingsondersteunende tools en teeltmaatregelen voor duurzaam bodembeheer.

Op de projectenmarkt in de kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein staan tijdens de conferentie meerdere CoE Groen-projecten in de spotlights. De deelnemers krijgen een uitgebreide toelichting bij het praktijkgericht onderzoek rondom het voorkomen van voedselverspilling in de keten. Ook kunnen geïnteresseerden vragen stellen over projecten over duurzaam bosbeheer, het financieel aantrekkelijk maken van kringlooplandbouw, Het Nieuwe Telen in de glastuinbouw en het project ‘Hygiëne van het jonge kalf’.

Verbeteren van onderzoeksaanvragen

In het ochtendprogramma vraagt medeorganisator Regieorgaan SIA aandacht voor het verbeteren van de aanvragen voor onderzoek. De organisatie treedt onder andere op als financier. In het groene domein zijn veel gelden afkomstig van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. ‘We moeten daarbij streng zijn en zorgen dat met het toegekende belastinggeld ook de vooraf bepaalde transitiedoelen bereikt kunnen worden’, verwoordt programmamanager Thijs Simons. ‘De kwaliteit van de aanvragen voor onderzoek mag wat ons betreft omhoog.’

Om het interview met de beoordelingscommissie te verbeteren, geeft Regieorgaan SIA lectoren en docent-onderzoekers advies. ‘Neem de commissie serieus en zorg dat de juiste afvaardiging aan tafel zit. Zorg dat het verhaal over het projectvoorstel aansluit bij wat de commissie nodig heeft en ga in op de gestelde vragen’, zegt Simons. ‘Laat ook eens een externe meekijken vóór een aanvraag wordt ingediend.’

Daan Andriessen, die lector Onderzoekend Vermogen is aan Hogeschool Utrecht, houdt zich al jarenlang bezig met de professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in het hbo. Andriessen betoogt dat onderzoek veel meer is dat het beantwoorden van vragen of het verzamelen van kennis. ‘Het is een instrument om te veranderen’, concludeert hij.

Praktijkgericht onderzoek is een instrument om veranderingen te realiseren, betoogt hij op de eerste werkconferentie van het CoE Groen. Een belangrijke opdracht daarbij is om de onderzoeksresultaten beter vast te leggen en de resultaten onder een breder publiek te delen.

Datamanagement

In een tweede werksessie in de ochtend krijgen de professionals uitgebreid advies over Research Datamanagement. Bij elk onderzoek moet daarvoor een plan worden opgesteld. Het gaat daarbij om zaken als het verzamelen en verwerken van onderzoeksgegevens, maar ook om het publiceren en hergebruiken van verzameld materiaal. Het doel is om de komende jaren ‘daar waar mogelijk’ afspraken te maken tussen de hogescholen over Research Datamanagement.

Ook zijn er ‘datastewards’ beschikbaar die de stromen aan informatie kunnen begeleiden en adviseren over thema’s zoals privacy en de inzet van apps. Uitgangspunt daarbij is het zogeheten principe van FAIR-data. In het Nederlands is FAIR vertaald naar ‘vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar’. Bij ‘interoperabel’ gaat het om elkaars taal te spreken en dus ook om afspraken over de gebruikte bestandstypes in het onderzoek.

Nieuwe stap zetten

In de middag staat, naast de onderwerpen ‘biodiversiteit’ en ‘klimaat’, ook het thema ‘gezond en veilig voedsel’ centraal. Daarbij krijgen de deelnemers de kans om in beeld te brengen wat er al aan kennis is en waar samenwerking op het verlanglijstje staat.

Verschillende eerste ideeën voor vervolgonderzoek rollen tijdens deze sessies over tafel. Zoals bijvoorbeeld het doorbreken van kookgewoontes waarbij vlees een grote rol speelt. Of het creëren van een ‘gezonde voedselomgeving’ waar de verleidingen om te vet of te zoet te eten kleiner zijn. De tijd is te kort om tot echte afspraken te komen. ‘En daarom gaan we morgen verder met waar we vandaag gebleven zijn’, zegt Monique de Knegt, Business Developer bij HAS green academy.

Bij de plenaire afsluiting pleit Liz Chermin, lid van het College van Bestuur van HAS green academy, om ‘op elkaars kennis voort te bouwen’. ‘We moeten tegen elkaar durven zeggen dat veranderingen nodig zijn en dat bijvoorbeeld in hetzelfde spoor als de afgelopen decennia voedsel verbouwen niet volhoudbaar is. We moeten met elkaar een nieuwe stap zetten.’

‘Genoeg stof en inspiratie om als vier groene hogescholen praktijkgericht onderzoek over grote maatschappelijke thema’s de komende maanden verder vorm en inhoud te geven’, concludeert Anne Geijsen, Business Developer van Hogeschool Van Hall Larenstein.