Over CoE Groen

We staan als maatschappij voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we in de nabije toekomst voldoende en veilig voedsel produceren met behoud van natuur en onze natuurlijke hulpbronnen? Hoe blijven stad en platteland een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant? Kunnen we biodiversiteit en landschap herstellen en zorgen voor voldoende en schoon water?

Het Centre of Expertise Groen faciliteert praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling rondom deze vraagstukken. De uitkomsten vertalen we naar het groene onderwijs en de beroepspraktijk. Van de primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving. Regionaal, nationaal of zelfs internationaal.

De krachten gebundeld

Binnen het CoE Groen werken de vier groene hogescholen samen en zijn zo’n vijftig lectoraten vertegenwoordigd. We benutten de creativiteit en vindingrijkheid van studenten. We kijken naar de korte termijn en naar de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen die op de lange termijn nodig zijn binnen het groene domein.

Onderzoekers en experts werken in onze projecten nauw samen met bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en de mensen uit de beroepspraktijk. De actuele resultaten en nieuwe inzichten uit het praktijkgerichte onderzoek vloeien weer terug naar het onderwijs en vervolgonderzoek.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

CoE Groen in Transitie

CoE Groen

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Duurzame bedrijfsovername

Hogeschool Inholland

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Werkconferentie Centre of Expertise Groen

Groenpact