Menu

Praktijkgericht onderzoek in het groene domein

Uitgelicht

Inhoudsopgave

Samenwerking 4 groene hogescholen

De groene sector staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Een systeemtransitie is nodig. In het groene domein vraagt deze om verandering in denken en gedrag, gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe vormen van samenwerken.

Expertiseclusters

De transitie, met het sluiten van kringlopen op een zo laag mogelijk schaalniveau, het versterken van de positie van de boer en tuinder in de keten, synergie tussen landbouw en biodiversiteit, aanpassen aan klimaatverandering, tegengaan van voedselverspilling en reductie van CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, vraagt om radicale veranderingen.

7 thema's

Er zijn 7 thema’s waar het CoE Groen een betekenisvolle bijdrage aan levert: