Menu

Over de expertiseclusters

De transitie, met het sluiten van kringlopen op een zo laag mogelijk schaalniveau, het versterken van de positie van de boer en tuinder in de keten, synergie tussen landbouw en biodiversiteit, aanpassen aan klimaatverandering, tegengaan van voedselverspilling en reductie van CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, vraagt om radicale veranderingen.